Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WRG.271.26.2022.MJ Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej

Magdalena Jankowska
Urząd Miejski w Miastku Department: WRG
Deadlines:
Published : 09-09-2022 14:24:00
Placing offers : 29-09-2022 12:00:00
Offers opening : 29-09-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.93 2022-09-09 14:24:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 3877.81 2022-09-09 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do swz - dokumentacja projektowa.rar rar 32652.9 2022-09-09 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do swz - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.rar rar 0.15 2022-09-09 14:24:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.doc doc 336 2022-09-09 14:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.54 2022-09-20 08:24:21 Public message
Wyjaśnienie i zmiana swz.pdf pdf 97.09 2022-09-20 08:24:21 Public message
Załącznik nr 10a do swz - dokumentacja projektowa.rar rar 30081.77 2022-09-20 08:24:21 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 45.05 2022-09-30 09:12:41 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 34.9 2022-09-30 11:58:53 Public message
Ogłoszenie o wyniku postęowania.pdf pdf 55.05 2022-10-03 10:33:03 Public message

Announcements

2022-10-03 10:33 Magdalena Jankowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-30 11:58 Magdalena Jankowska Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-09-30 09:12 Magdalena Jankowska Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji o [...].pdf

2022-09-29 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę : 2 450 000,00 zł.
2022-09-20 08:24 Magdalena Jankowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z wyjaśnieniem i zmianą treści swz

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 10a do [...].rar

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1128