Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-69/22 Dostawy artykułów medycznych (m.in. igły do biopsji, igły do znieczuleń nerwów obwodowych, zestawy do kaniulacji, worki stomijne) - AE/ZP-27-69/22

Deadlines:
Published : 09-09-2022 13:24:00
Placing offers : 21-09-2022 09:00:00
Offers opening : 21-09-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za wyjątkiem próbek, o których mowa w pkt. 11.6.5 SWZ, które składa się w terminie do dnia 19.09.2022 r. do godz. 9.00 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w budynku Dyrekcji (Budynek A) Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, pokój nr 13 (Sekretariat) w godz. od 8.00 do 15.00

Na złożonych próbkach muszą znajdować się następujące oznaczenia:

- Nazwa i adres Zamawiającego,

- Nazwa i adres Wykonawcy,

- Napis : “Próbki do postępowania – sprawa nr AE/ZP-27-69/22 nie otwierać przed 19.09.2022 r., godz. 10.00”

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 88 2022-09-09 13:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 696.06 2022-09-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 37.5 2022-09-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 36.5 2022-09-09 13:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 38 2022-09-09 13:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 179.34 2022-09-09 13:24:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 2770.91 2022-09-13 10:42:27 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 1365.96 2022-09-14 12:24:38 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 37.89 2022-09-16 09:39:32 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 377.08 2022-09-16 09:40:59 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.PDF PDF 1005.74 2022-09-16 10:41:09 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 93.94 2022-09-21 09:19:39 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 333.97 2022-09-21 12:08:46 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 1116.43 2022-10-07 13:12:50 Public message

Announcements

2022-10-07 13:12 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-09-21 12:08 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-09-21 09:19 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-09-16 10:41 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-09-16 09:40 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21-09-2022r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2022-09-16 09:39 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-09-14 12:24 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-09-13 10:42 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 617