Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 62/9/2022/ZO Remont dachu i attyki na budynku mieszkalno-usługowym przy pl. Wolności 13 w Kamiennej Górze

Deadlines:
Published : 09-09-2022 12:22:00
Placing offers : 16-09-2022 10:00:00
Offers opening : 16-09-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZO_Pl. WOLNOŚCI 13_ 62.9.2022_ZO.pdf pdf 203.18 2022-09-09 12:22:00 Proceeding
2_ZO-wzór umowy.pdf pdf 150.78 2022-09-09 12:22:00 Proceeding
3-ZO-karta gwarancyjna.pdf pdf 136.08 2022-09-09 12:22:00 Proceeding
4_Pl. Wolności 13 - remont dachu i attyki-PRZEDMIAR.pdf pdf 218.78 2022-09-09 12:22:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 188.64 2022-09-16 10:39:28 Public message

Announcements

2022-12-06 12:42 Anna Wołyniec Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez "AL-MIR" P.U.H.A.M. Buczek z siedzibą w Opawie.
2022-09-16 10:39 Anna Wołyniec Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont dachu budynku przy pl. Wolności 13 w Kamiennej Górze remont dachu budynku 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Trzy miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin związania ofertą - 60 dni i biegnie od dnia otwarcia ofert. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Kosztorys ofertowy - Zamawiający wymaga złożenia szczegółowego kosztorysu ofertowego wraz z tabelą elementów scalonych. Attachment required (0)
6 Polisa OC - Zamawiający wymaga złożenia polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000zł. Attachment required (0)
7 Referencje - Zamawiający wymaga przedłożenia referencji lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w zakresie rozbiórki obiektów. Attachment required (0)
8 Okres gwarancji - Okres gwarancji - 60 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Udzielam" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 207