Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/GAZ/29/2022 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 29/2022 Voltra

Deadlines:
Published : 09-09-2022 09:02:00
Placing offers : 11-10-2022 11:00:00
Offers opening : 11-10-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Przedmiotem postępowania przetargowego jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego, polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego tj.

 1. Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn;
 2. Powiat Proszowicki, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice;
 3. Powiat Tomaszowski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski;
 4. Sport Lesko Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko;
 5. Gmina Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec;
 6. PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 37A, 22- 600 Tomaszów Lubelski;
 7. Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski;
 8. Tomaszowski Dom Kultury, ul. Lwowska 72, 22-600 Tomaszów Lubelski;
 9. Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim, ul. Zamojska 2, 22- 600 Tomaszów Lubelski;
 10. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Skoczylasa 83A, 21-013 Puchaczów.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

 • Zadawania pytań do SWZ

 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ.zip zip 2551.36 2022-09-09 09:02:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:GAZ:29:2021.pdf pdf 444 2022-09-09 09:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED (DUUE).pdf pdf 201.9 2022-09-09 09:02:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 325