Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.16.2022 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" dla Gminy Lubsko

Deadlines:
Published : 08-09-2022 20:50:00
Placing offers : 19-09-2022 10:00:00
Offers opening : 19-09-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu- Cyfrowa Gmina Lubsko.pdf pdf 115.52 2022-09-08 20:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy - Cyfrowa Gmina.pdf pdf 953.94 2022-09-08 20:50:00 Proceeding
SWZ - Cyfrowa Gmina- Lubsko.pdf pdf 2056.61 2022-09-08 20:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Cyfrowa Gmina Lubsko.pdf pdf 39.09 2022-09-08 20:50:00 Proceeding
Załączniki do edycji do SWZ nr 1-3, 5-7 - zmiana 16.09.2022.zip zip 247.5 2022-09-16 13:07:35 Proceeding
Odpowiedź na pytania Wykonawców_12.09.2022-sig.pdf pdf 993.34 2022-09-12 10:20:54 Public message
Odpowiedź na pytania Wykonawców_16.09.2022-sig.pdf pdf 1009.83 2022-09-16 13:28:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 355.32 2022-09-19 21:41:14 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -Cyfrowa Gmina.pdf pdf 299.86 2022-10-06 14:58:47 Public message

Announcements

2022-10-06 14:58 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2022-09-19 21:41 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-19 10:18 Iwona Poszwa Poprawa:
Środki zł gross jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w kwocie: 466 980 zł brutto, w tym:
Cześć I – 443,118,00 zł gross
Część II - 23 862,00 zł gross
2022-09-19 10:00 Buyer message Środki zł gross jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w kwocie:
466 980 zł brutto, w tym:
Cześć I – 360 258,54 zł brutto
Część II - 23 862,00 zł brutto
2022-09-16 13:28 Iwona Poszwa Odpowiedź na pytania wykonawcy-16.09.2022

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-09-12 10:20 Iwona Poszwa Odpowiedź na pytania Wykonawcy

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 478