Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.01.2022 Zakup i montaż instalacji PV o mocy 49,5 kWp na obiekcie oczyszczalni ścieków w Pelplinie

Awatar Pracownika
Mariola Sikorska
PELKOM SP. Z O.O.
Deadlines:
Published : 08-09-2022 11:08:00
Placing offers : 16-09-2022 09:00:00
Offers opening : 16-09-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.271.01.2022 SWZ.pdf pdf 678.66 2022-09-08 11:08:00 Proceeding
ZP.271.01.2022 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.zip zip 163.67 2022-09-08 11:08:00 Proceeding
ZP.271.01.2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 134.12 2022-09-08 11:08:00 Proceeding
ZP.01.2022 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 236.78 2022-09-13 11:41:55 Public message
ZP.271.01.2022 ZAŁĄCZNIKI DO WYJAŚNIEŃ SWZ.zip zip 4853.11 2022-09-13 11:41:55 Public message
ZP.01.2022 WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2.pdf pdf 195.47 2022-09-13 13:11:04 Public message
ZP.01.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA.pdf pdf 239.47 2022-09-16 10:56:20 Public message
ZP.01.2022 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE.pdf pdf 275.16 2022-09-16 14:09:06 Public message
ZP.271.01.2022 KWOTA NA SFINANSOWANIE.pdf pdf 170.67 2022-09-16 09:00:00 Public message

Announcements

2022-09-16 14:09 Mariola Sikorska ZP.01.2022 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP.01.2022 ZAWIADOMI [...].pdf

2022-09-16 10:56 Mariola Sikorska ZP.271.01.2022 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZP.01.2022 INFORMACJ [...].pdf

2022-09-16 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 176 230,00 zł

ZP.271.01.2022 KWOTA [...].pdf

2022-09-13 13:11 Mariola Sikorska ZP.01.2022 WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

ZP.01.2022 WYJAŚNIEN [...].pdf

2022-09-13 11:41 Mariola Sikorska ZP.01.2022 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

ZP.01.2022 WYJAŚNIEN [...].pdf

ZP.271.01.2022 ZAŁĄC [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 767