Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.11.2022 Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Joanna Lewandowska
Gmina Miasta Rypin
Deadlines:
Published : 14-09-2022 10:49:00
Placing offers : 11-10-2022 10:00:00
Offers opening : 11-10-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 229.16 2022-09-14 10:49:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - platforma.pdf pdf 556.87 2022-09-14 10:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 a do SIWZ - Wykaz PPE – Lokale i obiekty (C, G, R).xls xls 256.5 2022-09-14 10:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 b do SIWZ - Wykaz PPE – Lokale i obiekty (B).xls xls 56 2022-09-14 10:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 c do SIWZ - Wykaz PPE – Oświetlenie drogowe.xls xls 116 2022-09-14 10:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 40.76 2022-09-14 10:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - JEDZ.docx docx 60 2022-09-14 10:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 3a do SWZ - Oświadczenie - Wykluczenie.doc doc 61 2022-09-14 10:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 3b do SWZ - Oświadczenie - Wykluczenie - podmiot udostępniający.doc doc 53 2022-09-14 10:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 30.79 2022-09-14 10:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa.docx docx 22.81 2022-09-14 10:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie - Aktualność.docx docx 27.42 2022-09-14 10:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie - Wspólnie.docx docx 22.86 2022-09-14 10:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 326.36 2022-09-14 10:49:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ - 29.09.2022 r..pdf pdf 216.88 2022-09-29 13:55:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 426.64 2022-10-11 11:45:15 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 12.10.2022.pdf pdf 662.63 2022-10-12 15:17:51 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania - 15.11.2022.pdf pdf 218.05 2022-11-15 12:52:23 Public message

Announcements

2022-11-15 12:52 Joanna Lewandowska Ogłoszenie o wyniku postępowania - 15.11.2022

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-12 15:17 Marcin Turalski ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 12.10.2022

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2022-10-11 11:45 Marcin Turalski Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-11 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wartość gross w wysokości 14 657 315,00 zł, w tym Część 1 – wartość gross 9 274 050,00 zł, Część 2 – wartość gross 3 911 865,00 zł, Część 3 – wartość gross 1 471 400,00 zł.
2022-09-29 13:55 Joanna Lewandowska Wyjaśnienie treści SWZ - 29.09.2022 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 912