Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGR/ZP/272/2/2022 Usługa ochrony osób i mienia oraz monitoringu.

Deadlines:
Published : 05-09-2022 20:35:00
Placing offers : 13-09-2022 10:00:00
Offers opening : 13-09-2022 14:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_TP_2_2022_OCHRONA-sig.pdf pdf 1519.02 2022-09-05 20:35:00 Proceeding
dokumenty_edytowalne_IGR PAN_US_2_2022.docx docx 39.35 2022-09-05 20:35:00 Proceeding
08da8f66-d4fa-d59c-79e6-f3000f9f80c9.pdf pdf 131.17 2022-09-05 20:35:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania_8_09_2022-MUK-AK-sig.pdf pdf 309.86 2022-09-08 18:57:21 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert-sig.pdf pdf 610.89 2022-09-14 17:08:47 Public message
informacja_o_wyborze_oferty_www-sig.pdf pdf 1087.09 2022-10-03 19:03:17 Public message

Announcements

2022-10-03 19:03 Joanna Dutkiewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-09-14 17:08 Joanna Dutkiewicz Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z poźn. zm.), Zamawiający przekazuje informację o ofertach, które wpłynęły w postępowaniu.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-09-13 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 305 000,00 zł
2022-09-08 18:57 Joanna Dutkiewicz Odpowiedzi na pytania 1 do swz 8.09.2022

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 583