Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OZ-091/51/IIL-18/2022 Remont części elewacji południowej magazynu nr 9 (nr inw. 86-104) na terenie portu w Szczecinie

Deadlines:
Published : 01-09-2022 13:49:00
Placing offers : 16-09-2022 10:00:00
Offers opening : 16-09-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony KC
Type: Construction work

Requirements and specifications

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360)

Szczegółowy opis wymagań zawierają załączone dokumenty zamówienia.

 

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0 Ogłoszenie.pdf pdf 89.16 2022-09-01 13:49:00 Proceeding
1 SWZ po uwagach.pdf pdf 310.16 2022-09-01 13:49:00 Proceeding
2 zalacznik 01 SWZ - formularz oferty.doc doc 55.5 2022-09-01 13:49:00 Proceeding
3 zalacznik 02 SWZ - oświadczenie o wykluczeniu.doc doc 29 2022-09-01 13:49:00 Proceeding
4 zalacznik 03 SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków.doc doc 36.5 2022-09-01 13:49:00 Proceeding
5 zalacznik 04 SWZ - wykaz prac.doc doc 34.5 2022-09-01 13:49:00 Proceeding
6 zalacznik 05 SWZ - wykaz osob.doc doc 35 2022-09-01 13:49:00 Proceeding
7 dokumentacja projektowa do swz.zip zip 16392.92 2022-09-01 13:49:00 Proceeding
8 Umowa wraz z załącznikami.zip zip 342.41 2022-09-01 13:49:00 Proceeding
Unieważnienie.doc doc 1991.5 2022-09-27 14:19:43 Public message

Announcements

2022-09-27 14:19 Renata Romanowska Unieważnienie postępowania

Unieważnienie.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 360