Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.15.22 Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz usług podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 31-08-2022 07:31:00
Placing offers : 09-09-2022 10:00:00
Offers opening : 09-09-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.15.22_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.49 2022-08-31 07:31:00 Proceeding
SZP.251.15.22_SWZ.doc doc 221.5 2022-08-31 07:31:00 Proceeding
SZP.251.15.22_Załączniki do SWZ.7z 7z 138.64 2022-08-31 07:31:00 Proceeding
SZP.251.15.22_Załącznik nr 2 do SWZ -Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianie.docx docx 88.32 2022-09-01 13:28:51 Public message
SZP.251.15.22_Zmiana treści SWZ nr 1.doc doc 148.5 2022-09-01 13:28:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 34.36 2022-09-07 07:19:58 Public message
SZP.251.15.22_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 187 2022-09-07 14:50:07 Public message
SZP.251.15.22_Załącznik nr 5 do SWZ - Umowa po zmianie (projekt).doc doc 176.5 2022-09-07 14:50:07 Public message
SZP.251.15.22_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 36 2022-09-09 13:23:52 Public message
SZP.251.15.22_Wynik.doc doc 182 2022-09-15 12:47:56 Public message

Announcements

2022-09-15 12:47 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem
Joanna Błażej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

SZP.251.15.22_Wynik. [...].doc

2022-09-09 13:23 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam informacje z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Joanna Błażej

SZP.251.15.22_Inform [...].xls

2022-09-09 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 341.161,00 zł brutto
2022-09-07 14:50 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi do postępowania oraz załączniki, które uległy zmianie.

Z poważaniem
Joanna Błażej

SZP.251.15.22_Pytani [...].doc

SZP.251.15.22_Załącz [...].doc

2022-09-07 07:19 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert w celu udzielenia wyśnień.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie.

Z poważaniem
Joanna Błażej

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-01 13:28 Joanna Błażej Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam zmiany treści SWZ.

Z poważaniem
Joanna Błażej

SZP.251.15.22_Załącz [...].docx

SZP.251.15.22_Zmiana [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 470