Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 035/2022 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic na terenie miasta Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 09-09-2022 09:26:00
Placing offers : 06-10-2022 10:00:00
Offers opening : 06-10-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


UWAGA!
Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
035_2022 SWZ z załacznikami.7z 7z 400.34 2022-09-09 09:26:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 2022_S 174-489861.pdf pdf 173.88 2022-09-09 09:26:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z 23.09.2022.pdf pdf 1253.9 2022-09-23 10:17:27 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 788.01 2022-10-06 13:03:49 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 808.91 2022-11-17 13:54:50 Public message

Announcements

2022-11-17 13:54 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-06 13:03 Wioletta Olszewska Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-06 10:04 Wioletta Olszewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę brutto: 4 967 746,14 PLN.
2022-09-23 10:17 Wioletta Olszewska Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 781