Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa fabrycznie nowych wózków widłowych/2022

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 22-08-2022 11:12:00
Placing offers : 02-09-2022 12:00:00
Offers opening : 02-09-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 81.8 2022-08-22 11:12:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 336.34 2022-08-22 11:12:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ i umowy - Formularz ofertowy.doc doc 61.5 2022-08-22 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ i umowy - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 127 2022-08-22 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ-Projekt umowy.pdf pdf 156.78 2022-08-22 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.27 2022-08-22 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.82 2022-08-22 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38 2022-08-22 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.docx docx 24.12 2022-08-22 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 21.18 2022-08-22 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.27 2022-08-22 11:13:16 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.36 2022-08-22 11:13:19 Proceeding
Odpowiedzi platforma.pdf pdf 25.07 2022-08-31 12:15:58 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ i umowy - Opis przedmiotu zamówienia modyfikacja.doc doc 128.5 2022-08-31 12:36:46 Proceeding
SWZ —modyfikacja.pdf pdf 336.33 2022-09-01 07:09:02 Proceeding
ogłoszenie o zamówienia - zmiana ogłoszenia.pdf pdf 34.91 2022-09-01 07:18:32 Proceeding
Odpowiedzi platforma.pdf pdf 25.07 2022-08-31 12:11:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 106.18 2022-09-02 13:30:29 Public message
Informacja o wyniku platforma.pdf pdf 54 2022-09-13 13:12:26 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 61.25 2022-09-29 09:10:36 Public message

Announcements

2022-09-29 09:10 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-13 13:12 Barbara Dąbrówka Dzień dobry
W załączeniu informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-09-02 13:30 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-02 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 300 000,00 zł netto/ 369 000,00 zł brutto.
2022-08-31 12:11 Barbara Dąbrówka Odpowiedź na pytanie.

Odpowiedzi platforma [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 414