Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.271.49.2022 Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej NORDA

Deadlines:
Published : 19-08-2022 15:41:00
Placing offers : 22-09-2022 10:00:00
Offers opening : 22-09-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 335.83 2022-08-19 15:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1203.14 2022-08-19 15:41:00 Proceeding
Zal_1-6, 8-9 do SWZ (zal. edytowalne).docx docx 67.04 2022-08-19 15:41:00 Proceeding
Zal_5a-5d do SWZ - Wykaz _PPE.zip zip 5510.08 2022-08-19 15:41:00 Proceeding
Zal_7_JEDZ.docx docx 67 2022-08-19 15:41:00 Proceeding
Zal_7_JEDZ.pdf pdf 1067.59 2022-08-19 15:41:00 Proceeding
Zal_10a_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 678.74 2022-08-19 15:41:00 Proceeding
Zal_10b_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 697.08 2022-08-19 15:41:00 Proceeding
ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1 (07.09.2022).pdf pdf 300.12 2022-09-07 18:30:17 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - ZMIENIONY (edytowalny).docx docx 36.76 2022-09-07 18:31:06 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (07.09.2022).pdf pdf 223.36 2022-09-07 18:35:52 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2.pdf pdf 244.75 2022-09-09 11:55:06 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2 (09.09.2022).pdf pdf 629.4 2022-09-09 12:03:22 Public message
Wyjasnienia treści SWZ nr 1.pdf pdf 11762.4 2022-09-12 11:53:21 Public message
Zmiana tresci SWZ 3.pdf pdf 1334.61 2022-09-12 13:13:55 Public message
Info o kwotach.pdf pdf 43.26 2022-09-22 10:09:02 Public message
Informacja o oferach.pdf pdf 45.79 2022-09-22 12:18:59 Public message
ERZ-EZP.271.49.2022.AK.MD.5981 - Informacja o unieważnieniu postępowania-część 3.pdf pdf 51.03 2022-12-05 15:14:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 74.81 2022-12-07 15:32:11 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu postępowania (unieważnieniu)- część 3.pdf pdf 317.23 2022-12-09 12:27:47 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 304.68 2023-01-27 13:41:07 Public message

Announcements

2023-01-27 13:41 Anna Kot Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 1 i 2

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-09 12:27 Anna Kot Informacja o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu) - część 3

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-07 15:32 Anna Kot Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 i część 2

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-05 15:14 Anna Kot Informacja o unieważnieniu postępowania - CZĘŚĆ 3

ERZ-EZP.271.49.2022. [...].pdf

2022-09-22 12:18 Zbigniew Richert Zamawiający w załączeniu zamieszcza informacje o złożonych ofertach.

Informacja o oferach [...].pdf

2022-09-22 10:09 Zbigniew Richert Zamawiający w załączeniu zamieszcza informacje o kwotach jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Info o kwotach.pdf

2022-09-16 10:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2022-09-12 13:13 Kierownik Referatu Kamiński Marek Zmiana treści SWZ nr 3

Zmiana tresci SWZ 3 [...].pdf

2022-09-12 11:53 Kierownik Referatu Kamiński Marek Wyjaśnienia treści SWZ nr 1 (12.09.2022r.)

Wyjasnienia treści S [...].pdf

2022-09-09 12:03 Kierownik Referatu Kamiński Marek ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2 (09.09.2022)

ZMIANA TREŚCI SWZ NR [...].pdf

2022-09-09 11:55 Kierownik Referatu Kamiński Marek Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2022-09-07 18:35 Anna Kot Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2022-09-07 18:31 Anna Kot Załącznik NR 1 do SWZ (edytowalny)

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

2022-09-07 18:30 Anna Kot ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1 (07.09.2022)

ZMIANA TREŚCI SWZ N [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2129