Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-2089/22/120/Ł Świadczenie usług systemu druku podążającego wraz z zapewnieniem 400 urządzeń wielofunkcyjnych

Deadlines:
Published : 24-08-2022 09:27:00
Placing offers : 22-09-2022 10:00:00
Offers opening : 22-09-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS162-461523-pl.pdf pdf 121.05 2022-08-24 09:27:00 Proceeding
SWZ-WZP.2089.22.120.Ł.doc doc 818 2022-08-24 09:27:00 Proceeding
SWZ-WZP.2089.22.120.Ł.pdf pdf 1786.81 2022-08-24 09:27:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 388.5 2022-09-08 15:04:05 Proceeding
Zmiana treści SWZ.doc doc 54.5 2022-08-30 14:15:15 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 54.83 2022-08-30 14:15:15 Public message
Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ.doc doc 314 2022-09-08 15:03:21 Public message
Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ.pdf pdf 1038.87 2022-09-08 15:03:21 Public message
2022-OJS177-502007-pl.pdf pdf 66.31 2022-09-14 09:49:41 Public message
Odpowiedz na pytanie i zmiana SWZ.pdf pdf 92.46 2022-09-14 09:49:41 Public message
Odpowiedź na pytanie i zmiana SWZ.doc doc 75 2022-09-14 09:49:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 61 2022-09-22 11:38:00 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 63.46 2022-09-22 11:38:00 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 93.42 2022-10-18 12:45:07 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc doc 63 2022-10-18 12:45:07 Public message
2022-OJS218-626780-pl.pdf pdf 111.04 2022-11-14 07:26:06 Public message

Announcements

2022-11-14 07:26 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2022-OJS218-626780-p [...].pdf

2022-10-18 12:45 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].doc

2022-09-22 11:38 Piotr Sobieraj Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-22 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 8 000 000,00 PLN brutto.
2022-09-14 09:49 Piotr Sobieraj Odpowiedź na pytanie do SWZ

2022-OJS177-502007-p [...].pdf

Odpowiedz na pytanie [...].pdf

Odpowiedź na pytanie [...].doc

2022-09-08 15:03 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-08-30 14:15 Piotr Sobieraj Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiana treści SWZ.do [...].doc

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 914