Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 524/VIII/22 Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Joanna Dembińska
Starostwo Powiatowe w Gryficach Department: Wydział Działań Strategicznych, Środków Zewnętrznych i Inwestycji
Deadlines:
Published : 17-08-2022 10:21:00
Placing offers : 14-09-2022 10:00:00
Offers opening : 14-09-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 342.44 2022-08-17 10:21:00 Proceeding
Gryficka_GZ_SWZ.pdf pdf 934.49 2022-08-17 10:21:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 1375.16 2022-08-17 10:21:00 Proceeding
odp. 1.pdf pdf 450.8 2022-09-08 11:15:32 Public message
Pismo z otwarcia ofert.pdf pdf 207.56 2022-09-14 10:34:33 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 211.64 2022-09-20 11:25:07 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2, 3.pdf pdf 389.28 2022-11-24 13:52:40 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_2022-OJS243-696848-pl.pdf pdf 304.14 2022-12-16 09:15:47 Public message

Announcements

2022-12-16 09:15 Joanna Dembińska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2022-11-24 13:52 Joanna Dembińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 i 3 zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-20 11:25 Joanna Dembińska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 1 zamówienia.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-09-14 10:34 Joanna Dembińska Informacja z otwarcia ofert.

Pismo z otwarcia ofe [...].pdf

2022-09-14 10:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 65 135 427,11 zł:
Część I zamówienia - 36 712 179,00 zł brutto
Część II zamówienia - 14 509 813,08 zł brutto
Część III zamówienia - 13 913 435,03 zł brutto
2022-09-08 11:15 Joanna Dembińska Odpowiedź na zapytania 1

odp. 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1364