Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 036/2022 Budowa przytankow wiedeńskich na ulicy Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy - etap 1 w systemie projektuj i buduj

Deadlines:
Published : 16-08-2022 11:40:00
Placing offers : 08-09-2022 10:00:00
Offers opening : 08-09-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
036_2022 SWZ+załączniki.7z 7z 11611.65 2022-08-16 11:40:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0030575501 z dnia 2022.08.16.pdf pdf 136.15 2022-08-16 11:40:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 26.08.2022.pdf pdf 1049.28 2022-08-26 14:00:59 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022BZP 0032203801 z dnia 2022-08-26.pdf pdf 39.24 2022-08-26 14:00:59 Public message
036 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 892.75 2022-09-08 11:01:58 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 685.92 2022-09-21 08:16:54 Public message

Announcements

2022-09-21 08:16 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku przekazuje informację o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2022-09-08 11:01 Wioletta Olszewska Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert

036 informacje z otw [...].pdf

2022-09-08 10:06 Wioletta Olszewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 1.163.580,00 PLN
2022-08-26 14:00 Wioletta Olszewska Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza wyjaśnienia i Zmianę nr 1 treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2022/BZP 00322038/01 z dnia 2022-08-26.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-08-26 13:39 Wioletta Olszewska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 767