Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.TP.271.11.2022 ,,Modernizacja drogi dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubin”

Andrzej Sobociński
Gmina Kikół
Deadlines:
Published : 12-08-2022 09:45:00
Placing offers : 30-08-2022 10:00:00
Offers opening : 30-08-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ.zip zip 549.68 2022-08-12 09:45:00 Proceeding
Załączniki techniczny do SWZ.zip zip 3661.97 2022-08-12 09:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 666.78 2022-08-12 09:45:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 123.9 2022-08-26 14:51:28 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 154.38 2022-08-30 15:10:42 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 192.63 2022-09-19 09:42:11 Public message

Announcements

2022-09-19 09:42 Magdalena Karaś-Sadowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-30 15:10 Magdalena Karaś-Sadowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-30 10:00 Buyer message kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 482 000,00
2022-08-26 14:51 Magdalena Karaś-Sadowska Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019, ze zm.) Zamawiający Gmina Kikół udziela odpowiedzi na zadane pytanie, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 582