Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZ.272.4.18.2022 Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Deadlines:
Published : 10-08-2022 12:20:00
Placing offers : 23-08-2022 10:00:00
Offers opening : 23-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 178.2 2022-08-10 12:20:00 Proceeding
swz z zal 1-4.pdf pdf 14427.4 2022-08-10 12:20:00 Proceeding
SWZ.doc doc 354 2022-08-10 12:20:00 Proceeding
zal 1.doc doc 130.5 2022-08-10 12:20:00 Proceeding
zal 2.doc doc 55.14 2022-08-10 12:20:00 Proceeding
zal 3.doc doc 154.5 2022-08-10 12:20:00 Proceeding
zal 4.doc doc 84.66 2022-08-10 12:20:00 Proceeding
zap i odp.pdf pdf 859.8 2022-08-17 08:30:50 Public message
ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 36.63 2022-08-17 08:30:50 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 786.67 2022-08-24 08:46:55 Public message
zawiadomienie o wyniku postępowania - część B i C.pdf pdf 288.59 2022-08-30 14:08:00 Public message
zawiadomienie o wyniku-cz.A.pdf pdf 292.74 2022-09-06 12:36:04 Public message
zawiadomienie o wyniku postepowania-cz.D.pdf pdf 294.95 2022-09-08 10:18:14 Public message
ogloszenie o wyniku postępowania-cz. A i D.pdf pdf 94.38 2022-10-06 09:42:27 Public message
ogloszenie o wyniku postępowania-cz. B i C.pdf pdf 76.03 2022-10-06 09:42:27 Public message

Announcements

2022-10-06 09:42 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenia o wyniku postępowania - art. 309 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogloszenie o wyniku [...].pdf

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-08 10:18 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania w części D zamówienia

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-09-06 12:36 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania w części A zamówienia

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-08-30 14:08 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania w części B i C zamówienia

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-08-24 08:46 Zamówienia Publiczne w załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-23 10:00 Buyer message Informuję, że zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 183 949,76 zł brutto, w tym: na część A zamówienia kwotę: 42 225,90 zł brutto, część B zamówienia kwotę: 24 612,30 zł brutto, część C zamówienia kwotę: 44 120,35 zł brutto, część D zamówienia kwotę: 72 991,21 zł brutto.
2022-08-17 08:30 Zamówienia Publiczne W załączeniu zapytania i odpowiedzi do treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zap i odp.pdf

ogloszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 675