Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.57.2022 Budowa ogrodzenia cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 09-08-2022 13:20:00
Placing offers : 24-08-2022 09:00:00
Offers opening : 24-08-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 144.32 2022-08-09 13:20:00 Proceeding
PRZEDMIAR.pdf pdf 153.77 2022-08-09 13:20:00 Proceeding
STWIOR.pdf pdf 449.26 2022-08-09 13:20:00 Proceeding
SWZ.docx docx 587.58 2022-08-09 13:20:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2437.13 2022-08-09 13:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OPZ.pdf pdf 14143.75 2022-08-09 13:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do OPZ.pdf pdf 123.52 2022-08-09 13:20:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 5592.14 2022-08-09 13:20:00 Proceeding
informacja.docx docx 622.16 2022-08-25 14:06:00 Public message
informacja.pdf pdf 50.08 2022-08-25 14:06:00 Public message
wybór.oferty — platforma.docx docx 623.7 2022-09-01 14:01:58 Public message
wybór.oferty-platforma.pdf pdf 64.45 2022-09-01 14:01:58 Public message
ogłoszenie_o_wyniku.pdf pdf 73.96 2022-09-28 09:25:48 Public message
ogloszenie_o_wykonaniu_umowy.pdf pdf 60.6 2022-11-25 09:53:53 Public message

Announcements

2022-11-25 09:53 Wioletta Rostankowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

ogloszenie_o_wykonan [...].pdf

2022-09-28 09:25 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-09-01 14:01 Wioletta Rostankowska W załączeniu wybór oferty.

wybór.oferty — platf [...].docx

wybór.oferty-platfor [...].pdf

2022-08-25 14:06 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-08-24 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 139.482,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 487