Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 20/REM/DCZP/2022/P 20/REM/DCZP/2022/P - Malowanie wskazanych pomieszczeń w „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 09-08-2022 09:53:00
Placing offers : 16-08-2022 10:00:00
Offers opening : 16-08-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20 REM 2022 Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy remont.doc doc 61 2022-08-09 09:53:00 Proceeding
20 REM 2022 załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf pdf 235.34 2022-08-09 09:53:00 Proceeding
20 REM DCZP SWZ remont.pdf pdf 473.73 2022-08-09 09:53:00 Proceeding
20 REM DCZP Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie z art 108 ustawy PZP - przesłanki wykluczenia remont.doc doc 46.5 2022-08-09 09:53:00 Proceeding
20 REM DCZP Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenie z art 125 ustawy PZP - spełnianie warunków udziału remont.doc doc 39 2022-08-09 09:53:00 Proceeding
20 REM DCZP Załącznik nr 5 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 40.5 2022-08-09 09:53:00 Proceeding
20 REM DCZP Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie do udostępniania zasobów remont.doc doc 39.5 2022-08-09 09:53:00 Proceeding
20 REM wizja lokalna.docx docx 12.64 2022-08-09 09:53:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.82 2022-08-09 09:53:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 1078.36 2022-08-16 13:45:11 Public message
Ogłoszenie o rezultacie postępowania.pdf pdf 1082.58 2022-08-19 08:39:59 Public message

Announcements

2022-08-19 08:39 Iga Dąbrowska Ogłoszenie o rezultacie postępowania

Ogłoszenie o rezulta [...].pdf

2022-08-16 13:45 Iga Dąbrowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 110.000,00 gross PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 328