Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROPS.VIII.2205.32.2022 Przeprowadzenie diagnoz FAS - rozpoznanie potrzeb dzieci kwalifikowanych do adopcji.

Deadlines:
Published : 09-08-2022 09:46:00
Placing offers : 16-08-2022 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 8567 311  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. 1 Ewidencja godzin pracy.pdf pdf 216.39 2022-08-09 09:46:00 Proceeding
zał. 2 Karta wykonania usługi.docx docx 155.05 2022-08-09 09:46:00 Proceeding
zał. 3 RODO.pdf pdf 175.51 2022-08-09 09:46:00 Proceeding
zał. 2 do zapytania ofertowego - klauzula.pdf pdf 175.51 2022-08-09 09:46:00 Proceeding
Wzór Umowy FAS.pdf pdf 1690.42 2022-08-09 09:46:00 Proceeding
FAS zapytanie ofertowe publikacja.pdf pdf 412.64 2022-08-09 09:46:00 Proceeding
zał. 1 do zapytania ofertowego - formularz.docx docx 14.88 2022-08-09 09:46:00 Criterion
wybór FAS2.pdf pdf 146.4 2022-08-17 11:24:01 Public message

Announcements

2022-08-17 11:24 Kajetan Walczak Zamawiający publikuje protokół z przeprowadzonego postępowania w trybie Zapytania ofertowego, będący jednocześnie protokołem wyboru wykonawcy.

wybór FAS2.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzanie kompleksowych diagnoz FAS Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku - Zapytanie ofertowe oraz wzorze umowy. Wykonawca poda cenę za diagnozę 1 osoby. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3233 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 50% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - w okresie od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2022 r. Diagnozy będą się odbywać podczas pobytu rodziny w ośrodku lub w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym poprzez oddelegowanie zespołu diagnostycznego. Wykonawca proponuje terminy diagnoz dla poszczególnych dzieci. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, niezbędnych pomocy i materiałów, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki udziału w postępowaniu - szczegóły określa pkt II Zapytania ofertowego. Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam wszystkie warunki" (0)
6 Kryterium oceny ofert 50% szczegóły Wymagane złożenie zał. nr 1 - wykaz osób na potwierdzenie doświadczenia. Attachment required

zał. 1 do zapytania [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 384