Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przet. bud 3/2022 Remont budynku szkoły ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1. Roboty remontowe na rok 2022

Deadlines:
Published : 10-08-2022 16:35:00
Placing offers : 24-08-2022 12:00:00
Offers opening : 24-08-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGL_O_ZAM_PODP.pdf pdf 668.71 2022-08-10 16:35:00 Proceeding
SWZ_PODP.pdf pdf 2450.81 2022-08-10 16:35:00 Proceeding
PRZEDM_OBM_PODP.pdf pdf 2429.13 2022-08-10 16:35:11 Proceeding
ZAL_SWZ.doc doc 252.5 2022-08-10 16:35:20 Proceeding
DOK_TECHN.rar rar 7153.42 2022-08-10 16:35:26 Proceeding
KWOTA_NA_ZADANIE.pdf pdf 97.02 2022-08-24 10:55:05 Public message
ZESTAW_OFERT.pdf pdf 110.13 2022-08-24 14:55:35 Public message
WYBOR_WYK.pdf pdf 386.29 2022-08-26 13:57:59 Public message

Announcements

2022-08-26 13:57 Zamówienia Publiczne Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu przedstawia wyniki postępowania-wybór Wykonawcy

WYBOR_WYK.pdf

2022-08-24 14:55 Zamówienia Publiczne Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu przedstawia zestawienie ofert wykonawców biorących udział w postępowaniu.

ZESTAW_OFERT.pdf

2022-08-24 10:55 Zamówienia Publiczne Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu przedstawia kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania.

KWOTA_NA_ZADANIE.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 538