Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZDH/16/2022 Zaprojektowanie, dostawa i montaż palnika gazowo-tlenowego wraz z układem sterowania dla pieca KPO2.

Monika Kaczmara
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Gliwice
Deadlines:
Published : 05-08-2022 13:02:00
Placing offers : 22-08-2022 09:50:00
Offers opening : 22-08-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS150-426754-pl-ts (ogłoszenie o zamówieniu).pdf pdf 132.29 2022-08-05 13:02:00 Proceeding
SWZ+Załączniki - Zaprojektowanie, dostawa i montaż palnika gazowo-tlenowego wraz z układem sterowania dla pieca KPO2.pdf pdf 1738.2 2022-08-05 13:02:00 Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 183.5 2022-08-05 13:02:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi z dnia 11 08 2022.pdf pdf 160.32 2022-08-11 15:01:09 Public message
Pytania i odpowiedzi z dnia 12 08 2022.pdf pdf 148.52 2022-08-12 14:39:40 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 181.21 2022-08-22 10:05:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 175.99 2022-08-22 13:05:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www.pdf pdf 154.03 2022-09-01 09:40:11 Public message
2022-OJS189-532880-pl-ts (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia).pdf pdf 121.63 2022-09-30 11:13:44 Public message

Announcements

2022-09-30 11:13 Monika Kaczmara Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2022-OJS189-532880-p [...].pdf

2022-09-01 09:40 Monika Kaczmara Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w załączeniu przekazuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-08-22 13:05 Monika Kaczmara Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-22 10:05 Monika Kaczmara Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-08-12 14:39 Monika Kaczmara Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021, poz. 1129) w załączeniu przekazuje odpowiedź na pytanie.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-08-11 15:01 Monika Kaczmara Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021, poz. 1129) w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 556