Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10/2022

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 05-08-2022 11:34:00
Placing offers : 23-08-2022 12:00:00
Offers opening : 23-08-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.51 2022-08-05 11:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 333.25 2022-08-05 11:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.33 2022-08-05 11:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 302.56 2022-08-05 11:34:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do umowy.xlsx xlsx 11.64 2022-08-05 11:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy.docx docx 14.92 2022-08-05 11:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy.docx docx 15.6 2022-08-05 11:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.76 2022-08-05 11:34:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.77 2022-08-05 11:34:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2022-08-05 11:34:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 26.31 2022-08-05 11:34:25 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających.docx docx 25.68 2022-08-05 11:34:28 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 17.95 2022-08-05 11:34:31 Proceeding
SWZ — modyfikacja.pdf pdf 335.92 2022-08-17 08:26:07 Proceeding
Odpowiedzi na pytania - platforma.pdf pdf 159.79 2022-08-18 13:08:52 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - modyfikacja.pdf pdf 339.94 2022-08-18 13:08:57 Proceeding
zdjęcia.pdf pdf 2060.7 2022-08-18 13:09:01 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie.pdf pdf 65.13 2022-08-22 09:21:37 Proceeding
Odpowiedzi na pytania - platforma.pdf pdf 159.79 2022-08-18 13:11:19 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - modyfikacja.pdf pdf 339.94 2022-08-18 13:11:19 Public message
zdjęcia.pdf pdf 2060.7 2022-08-18 13:11:19 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 69.17 2022-08-23 13:28:01 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 68.46 2022-09-21 07:55:40 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 134.94 2022-10-21 09:51:02 Public message

Announcements

2022-10-21 09:51 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-09-21 07:55 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2022-08-23 13:28 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-08-23 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 - 1 300 000,00 zł netto/ 1 404 000,00 zł brutto,
Zadanie 2 - 1 300 000,00 zł netto/ 1 404 000,00 zł brutto,
Zadanie 3 - 650 000,00 zł netto/ 702 000,00 zł brutto.
2022-08-18 13:11 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi na pytania i modyfikacja.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

zdjęcia.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1040