Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: JRP.271.1.2.2022 Działania edukacyjno-informacyjne dla Projektu pn. Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu

Deadlines:
Published : 03-08-2022 15:30:00
Placing offers : 11-08-2022 12:00:00
Offers opening : 11-08-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 113.16 2022-08-03 15:30:00 Proceeding
SWZ.docx docx 156.68 2022-08-03 15:30:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1_do_SWZ-Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 81.06 2022-08-03 15:30:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_do_SWZ-Projektowane_postanowienia_umowy.zip zip 200.56 2022-08-03 15:30:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3_do_SWZ-Wzor_Formularza_Oferty.docx docx 76.24 2022-08-03 15:30:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4_do_SWZ-Wzor_Oswiadczen_skladanych_na_podst._art.125_ust.1_ustawy_Pzp.docx docx 75.1 2022-08-03 15:30:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5_do_SWZ-Wzor_Oswiadczen_skladanych_na_podst._art.125_ust.5_ustawy_Pzp.docx docx 72.8 2022-08-03 15:30:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6-9_do_SWZ.zip zip 236.23 2022-08-03 15:30:00 Proceeding
Pytania_wyjasnienia.pdf pdf 474.54 2022-08-05 13:51:51 Public message
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 464.28 2022-08-11 12:06:48 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 571.98 2022-08-11 14:21:52 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 524.58 2022-09-07 15:29:35 Public message
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf pdf 67.11 2022-10-11 15:28:48 Public message

Announcements

2022-10-11 15:28 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2022-09-07 15:29 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-11 14:21 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-08-11 12:06 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

2022-08-05 13:51 Daria Pietrzak Zamawiający z załączeniu zamieszcza pytania oraz wyjaśniania treści SWZ.

Pytania_wyjasnienia. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 868