Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.15.2022 BZP 00284575/01 Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Klukowo

Arkadiusz Puchacz
Urząd Gminy Klukowo
Deadlines:
Published : 29-07-2022 14:02:00
Placing offers : 16-08-2022 12:00:00
Offers opening : 16-08-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IZP.271.15.2022 SWZ.pdf pdf 695.39 2022-07-29 14:02:00 Proceeding
IZP.271.15.2022 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.6 2022-07-29 14:02:00 Proceeding
IZP.271.15.2022 Załączniki nr 1 - 8.zip zip 1713.25 2022-07-29 14:02:00 Proceeding
IZP.271.15.2022 odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ.pdf pdf 239.53 2022-08-05 10:46:33 Public message
IZP.271.15.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 253.83 2022-08-16 14:21:01 Public message
Oferta Agrosolar Sp. z o.o..zip zip 1108.96 2022-08-16 14:23:18 Public message
Oferta 4Technology Sp. z o.o..zip zip 1291.18 2022-08-16 14:23:18 Public message
Oferta EL-STAW Adam Stawiecki.zip zip 1526.52 2022-08-16 14:23:18 Public message
Oferta Eltrix Wielgus Robert.zip zip 894.88 2022-08-16 14:23:18 Public message
Oferta Grzegorz Roszkowski.zip zip 1981.67 2022-08-16 14:23:18 Public message
Oferta PRO-ECO sp. z o.o..zip zip 1380.27 2022-08-16 14:23:18 Public message
IZP.271.15.2022 Informacja z otwarcia ofert-poprawiona.pdf pdf 253.56 2022-08-16 15:13:38 Public message
Potwierdzenie Agrosolar Sp. z o.o..pdf pdf 150.97 2022-08-18 09:33:45 Public message
Potwierdzenie EL-STAW Adam Stawiecki.pdf pdf 122.6 2022-08-18 09:33:45 Public message
Potwierdzenie ELTRIX Robert Wielgus.pdf pdf 134.09 2022-08-18 09:33:45 Public message
Potwierdzenie Grzegorz Roszkowski.pdf pdf 123.97 2022-08-18 09:33:45 Public message
IZP.271.15.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty - strona.pdf pdf 266 2022-08-29 15:26:10 Public message
IZP.271.15.2022 wezwanie z art. 274 ust.1.pdf pdf 614.25 2022-08-30 09:39:18 Public message
Odpowiedź na wezwanie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Agrosolar Sp. z o.o.zip zip 10911.76 2022-08-30 09:39:18 Public message
IZP.271.15.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 72.51 2022-09-12 15:27:07 Public message

Announcements

2022-09-12 15:27 Arkadiusz Puchacz Ogłoszenie o wyniku postępowania

IZP.271.15.2022 Ogło [...].pdf

2022-08-30 09:39 Arkadiusz Puchacz Zamawiający udostępnia wezwanie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wraz z odpowiedzią Wykonawcy Agrosolar Sp. z o.o.

IZP.271.15.2022 wezw [...].pdf

Odpowiedź na wezwani [...].zip

2022-08-29 15:26 Arkadiusz Puchacz Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja w załączniku.

IZP.271.15.2022 Zawi [...].pdf

2022-08-18 09:33 Arkadiusz Puchacz Zamawiający udostępnia potwierdzenia złożenia wadium w pieniądzu przez Wykonawców:
1. Agrosolar Sp. z o.o.
2. EL-STAW Adam Stawiecki.
3. ELTRIX Robert Wielgus.
4. Grzegorz Roszkowski.

Potwierdzenie Agroso [...].pdf

Potwierdzenie EL-STA [...].pdf

Potwierdzenie ELTRIX [...].pdf

Potwierdzenie Grzego [...].pdf

2022-08-16 15:13 Arkadiusz Puchacz W związku z omyłką pisarską, Zamawiający przekazuje poprawioną informację z otwarcia ofert. (plik w załączeniu)

IZP.271.15.2022 Info [...].pdf

2022-08-16 14:23 Arkadiusz Puchacz Zamawiający udostępnia oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Oferta Agrosolar Sp. [...].zip

Oferta 4Technology S [...].zip

Oferta EL-STAW Adam [...].zip

Oferta Eltrix Wielgu [...].zip

Oferta Grzegorz Rosz [...].zip

Oferta PRO-ECO sp. z [...].zip

2022-08-16 14:21 Arkadiusz Puchacz Na podstawie art. 222 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert. (plik w załączeniu)

IZP.271.15.2022 Info [...].pdf

2022-08-16 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 580 000,00 zł brutto.
2022-08-05 10:46 Arkadiusz Puchacz Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami. Zapytania wraz z wyjaśnieniami w załączniku.

IZP.271.15.2022 odpo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 901