Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12/2022.

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 29-07-2022 11:20:00
Placing offers : 01-09-2022 12:00:00
Offers opening : 01-09-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 130.8 2022-07-29 11:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 233.72 2022-07-29 11:20:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 340.92 2022-07-29 11:20:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 20.38 2022-07-29 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ -Projekt umowy i załączniki.7z 7z 311.59 2022-07-29 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.76 2022-07-29 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.75 2022-07-29 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2022-07-29 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 26.29 2022-07-29 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.74 2022-07-29 11:20:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.docx docx 17.65 2022-07-29 11:20:46 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 124.83 2022-09-01 14:43:19 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma.pdf pdf 115.5 2022-10-05 13:45:07 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 278.88 2022-11-08 09:41:18 Public message

Announcements

2022-11-08 09:41 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-10-05 13:45 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-09-01 14:43 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-09-01 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
33 879 000,00 zł netto, 36 589 320,00 zł brutto, w tym na zadania kwoty:
zadanie nr 1 - 4 275 000,00 zł netto, 4 617 000,00 zł brutto,
zadanie nr 2 - 4 275 000,00 zł netto, 4 617 000,00 zł brutto,
zadanie nr 3 - 4 275 000,00 zł netto, 4 617 000,00 zł brutto,
zadanie nr 4 - 3 312 000,00 zł netto, 3 576 960,00 zł brutto,
zadanie nr 5 - 3 312 000,00 zł netto, 3 576 960,00 zł brutto,
zadanie nr 6 - 3 312 000,00 zł netto, 3 576 960,00 zł brutto,
zadanie nr 7 - 3 270 000,00 zł netto, 3 531 600,00 zł brutto,
zadanie nr 8 - 3 270 000,00 zł netto, 3 531 600,00 zł brutto,
zadanie nr 9 - 3 270 000,00 zł netto, 3 531 600,00 zł brutto,
zadanie nr 10 – 654 000,00 zł netto, 706 320,00 zł brutto,
zadanie nr 11 – 654 000,00 zł netto, 706 320,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1472