Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 09 II / 2022

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 29-07-2022 09:47:00
Placing offers : 11-08-2022 12:00:00
Offers opening : 11-08-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.64 2022-07-29 09:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 337.62 2022-07-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.68 2022-07-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - umowa z załącznikami.7z 7z 305.56 2022-07-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.65 2022-07-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.52 2022-07-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2022-07-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.59 2022-07-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ -Oświadczenie art. 7 ust. 1.docx docx 17.58 2022-07-29 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.86 2022-07-29 09:47:00 Proceeding
espd-request.xml xml 130.81 2022-07-29 09:47:37 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 67.62 2022-08-11 14:51:01 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT — sprostowanie.pdf pdf 67.7 2022-08-12 07:36:07 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma.pdf pdf 79.07 2022-10-04 14:03:16 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 140.21 2022-10-26 12:25:34 Public message

Announcements

2022-10-26 12:25 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-10-04 14:03 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-08-12 07:36 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-08-12 07:33 Gabriela Watała The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-11 14:51 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-08-11 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1:1 182 000,00 zł netto/ 1 276 560,00 zł brutto,
Zadanie 2: 1 182 000,00 zł netto, 1 276 560,00 zł brutto,
Zadanie 3: 355 000,00 zł netto, 383 400,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1326