Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/TO/8/2022 Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży

Deadlines:
Published : 28-07-2022 14:52:00
Placing offers : 05-08-2022 10:00:00
Offers opening : 05-08-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 170.81 2022-07-28 14:52:00 Proceeding
!SWZ-TPW1-BZP.pdf pdf 1444.28 2022-07-28 14:52:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 129.21 2022-07-28 14:52:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 03.08.2022r.pdf pdf 455.04 2022-08-03 12:48:50 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja o otwartych ofertach.pdf pdf 410.29 2022-08-05 11:20:47 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 454.78 2022-08-08 12:40:19 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 58.18 2022-08-08 12:44:24 Public message

Announcements

2022-08-08 12:44 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 08.08.2022r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-08 12:40 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak pisma: NZP/200/2022).

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-08-05 11:20 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o otwartych ofertach (znak pisma: NZP/198/2022).

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2022-08-05 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 619.305,00 zł brutto.
2022-08-03 12:48 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 03.08.2022r. (znak pisma: NZP/197/2022).

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 379