Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP00281027/01 Dostawa wyposażenia w ramach realizacji zadania "Biecki Jarmark Kultury"

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 28-07-2022 11:24:00
Placing offers : 09-08-2022 10:00:00
Offers opening : 09-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - wyposażenie BJK.pdf pdf 179.51 2022-07-28 11:24:00 Proceeding
SWZ - dostawa wyposażenia Biecki Jarmark Kultury.pdf pdf 761.11 2022-07-28 11:24:00 Proceeding
zal-nr-2-formularz oferty (1).doc doc 95.5 2022-07-28 11:24:00 Proceeding
Zał nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 393.13 2022-07-28 11:24:00 Proceeding
Zał nr 4 - istotne postanowienie umowne Cz. 1.pdf pdf 265.35 2022-07-28 11:24:00 Proceeding
Zał nr 4 - istotne postanowienie umowne Cz. 2.pdf pdf 268.49 2022-07-28 11:24:00 Proceeding
Zał nr 4 - istotne postanowienie umowne Cz. 3.pdf pdf 268.07 2022-07-28 11:24:00 Proceeding
zal. 3 swz -oswiadczenie.docx docx 58.15 2022-07-28 11:24:00 Proceeding
wyjasnienie treści SWZ 03.08.2022.pdf pdf 449.04 2022-08-03 12:17:26 Public message
Zmiana treści SWZ 3.08.2022.pdf pdf 397.32 2022-08-03 12:18:58 Public message
Zmieniony opis przedmiotu zamówienia dla Części 1.pdf pdf 369.9 2022-08-03 12:18:58 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.8 2022-08-03 12:19:56 Public message
inf z otwarcia ofert.pdf pdf 91.78 2022-08-09 14:16:48 Public message

Announcements

2022-08-09 14:16 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2022-08-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1 - 325.073,40 zł
Część 2 - 171.838,60 zł
Część 3 - 45.799,40 zł
2022-08-03 12:19 Magdalena Lenard Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 3.08.2022 r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-08-03 12:18 Magdalena Lenard Zmiana treści SWZ z dnia 03.08.2022 r.

Zmiana treści SWZ 3. [...].pdf

Zmieniony opis przed [...].pdf

2022-08-03 12:17 Magdalena Lenard Wyjaśnienie treści SWZ 3.08.2022 r.

wyjasnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 313