Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 / 2022.

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 27-07-2022 11:02:00
Placing offers : 02-09-2022 11:00:00
Offers opening : 02-09-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.docx docx 17.68 2022-07-27 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.63 2022-07-27 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.3 2022-07-27 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 26.26 2022-07-27 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 36 2022-07-27 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.67 2022-07-27 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.74 2022-07-27 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.7z 7z 423.26 2022-07-27 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.32 2022-07-27 11:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 346.98 2022-07-27 11:02:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.41 2022-07-27 11:03:38 Proceeding
espd-request.pdf pdf 81.82 2022-07-27 11:03:43 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja.xlsx xlsx 16.36 2022-08-26 13:21:37 Proceeding
SWZ - modyfikacja.pdf pdf 349.18 2022-08-26 13:26:41 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - modyfikacja.pdf pdf 65 2022-08-31 09:22:17 Proceeding
Odpowiedzi platforma.pdf pdf 34.22 2022-08-01 11:57:35 Public message
odpad 17 09 04 Bełchatów.jpg jpg 3065.3 2022-08-01 11:57:35 Public message
odpad 17 09 04 Dylów zdj. 1.jpg jpg 3534.94 2022-08-01 11:57:35 Public message
odpad 17 09 04 Dylów zdj. 2.jpg jpg 2688.31 2022-08-01 11:57:35 Public message
Odpowiedzi platforma 18.08.2022.pdf pdf 87.65 2022-08-18 10:24:16 Public message
Odpowiedzi platforma.pdf pdf 32.19 2022-08-26 13:15:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 78.91 2022-09-02 13:38:04 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma.pdf pdf 100.76 2022-09-28 11:54:18 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 133.22 2022-10-18 14:48:21 Public message

Announcements

2022-10-18 14:48 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-09-28 11:54 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-09-02 13:38 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-02 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 - 347 000,00 zł netto/374 760,00 zł brutto
Zadanie 2 - 520 000,00 zł netto/561 600,00 zł brutto
Zadanie 3 - 107 000,00 zł netto/115 560,00 zł brutto
2022-08-26 13:15 Gabriela Watała Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi platforma [...].pdf

2022-08-18 10:24 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi z dnia 18.08.2022

Odpowiedzi platforma [...].pdf

2022-08-01 11:57 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi platforma [...].pdf

odpad 17 09 04 Bełch [...].jpg

odpad 17 09 04 Dylów [...].jpg

odpad 17 09 04 Dylów [...].jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1556