Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGPM.271.3.2022 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia.”

Wiesław Skop
Gmina Pacanów
Deadlines:
Published : 26-07-2022 10:45:00
Placing offers : 25-08-2022 09:00:00
Offers opening : 25-08-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Rozbudowa kanalizacji.pdf pdf 511.44 2022-07-26 10:45:00 Proceeding
Rozbudowa kanalizacji - załączniki edytowalne.doc doc 130.5 2022-07-26 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf pdf 587.71 2022-07-26 10:45:00 Proceeding
Przedmiary.zip zip 990.56 2022-07-26 10:45:00 Proceeding
STWIOR.zip zip 1411.19 2022-07-26 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja pojektowa Karsy D. Książnice Słupia II.zip zip 400848.52 2022-07-26 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa II.zip zip 366053.32 2022-07-26 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa II.zip zip 366053.32 2022-07-26 10:45:00 Proceeding
Informacja o zmianie SWZ wraz z załącznikami.zip zip 32555.2 2022-08-19 12:16:01 Proceeding
Ogłoszenie oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.zip zip 110.97 2022-08-19 12:52:58 Proceeding
oswiadczenie kwota.pdf pdf 190.52 2022-08-25 09:09:12 Public message
informacja z otwarcia - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej.pdf pdf 397.3 2022-08-25 13:01:43 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 735.17 2022-09-09 12:03:23 Public message

Announcements

2022-09-09 12:03 Wiesław Skop Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-08-25 13:01 Wiesław Skop Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-25 09:09 Wiesław Skop Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

oswiadczenie kwota.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1998