Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CI.ZP.261.10.2022 Dzierżawa urządzeń drukujących i dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Politechniki Warszawskiej - w podziale na części

Michał Hermanowski
Politechnika Warszawska Department: Centrum Informatyzacji
Deadlines:
Published : 22-07-2022 17:06:00
Placing offers : 25-08-2022 12:00:00
Offers opening : 25-08-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.5 2022-07-22 17:06:00 Proceeding
SWZ_CI.ZP.261.10.2022.pdf pdf 692.3 2022-07-22 17:06:00 Proceeding
espd-request (1).zip zip 83.53 2022-07-22 17:06:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 372.15 2022-07-22 17:06:00 Proceeding
Załącznik nr 8A do SWZ - Wzór umowy_Część 1.pdf pdf 378.97 2022-07-22 17:06:00 Proceeding
Załącznik nr 8B do SWZ_Wzór Umowy_Część 2.pdf pdf 306.83 2022-07-22 17:06:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 169.39 2022-07-28 14:51:10 Public message
Wyjaśnienia oraz zmiana SWZ 08 08 2022.pdf pdf 440.87 2022-08-12 09:20:44 Public message
Załącznik nr 9 jednolty tekst OPZ (op. 12 08 2022).pdf pdf 430.96 2022-08-12 09:20:44 Public message
Załącznik nr 10_ Opis Techniczny oferowanych urządzeń op. 12 08 2022.docx docx 34.65 2022-08-12 09:20:44 Public message
Ogłoszenie zmian 12 08 2022.pdf pdf 88.25 2022-08-12 09:21:35 Public message
Wyjaśnienia oraz zmiana SWZ 12 08 2022.pdf pdf 241.87 2022-08-12 09:22:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 154.51 2022-08-25 13:45:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 262.48 2022-10-04 11:32:47 Public message

Announcements

2022-10-04 11:32 Michał Hermanowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-25 13:45 Michał Hermanowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-25 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 3 875 490,47 zł, w tym na część 1: 3 797 139,30 zł, a na część 2: 78 351,17 zł
2022-08-12 09:22 Michał Hermanowski Wyjaśnienia oraz zmiana SWZ 12 08 2022

Wyjaśnienia oraz zmi [...].pdf

2022-08-12 09:21 Michał Hermanowski Ogłoszenie zmian 12 08 2022

Ogłoszenie zmian 12 [...].pdf

2022-08-12 09:20 Michał Hermanowski Wyjaśnienia oraz zmiana SWZ 08 08 2022 z załącznikami

Wyjaśnienia oraz zmi [...].pdf

Załącznik nr 9 jedno [...].pdf

Załącznik nr 10_ Opi [...].docx

2022-07-28 14:51 Michał Hermanowski Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1480