Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.15.2022 OKMIANY droga dojazdowa do gruntów rolnych

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 01-08-2022 15:00:00
Placing offers : 17-08-2022 09:00:00
Offers opening : 17-08-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: OKMIANY droga dojazdowa do gruntów rolnych.

Zakres zamówienia: remont odcinka drogi  powiatowej 2266D położonej na działkach nr 287/1, 287/3 w m. Okmiany w gminie Chojnów polegający na: wymianie istniejącej konstrukcji  jezdni o nawierzchni nieulepszonej z kruszywa kamiennego, likwidacji wybojów i zaniżeń; wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych – warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem gr. 20cm;  jednego zjazdu oraz ze względu na niewystarczającą widoczność trzech mijanek. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5m  z obustronnymi poboczami o szerokości 2x0,75m, szerokość jezdni na mijance 5,0m; niweleta drogi i odwodnienie drogi tak jak w stanie istniejącym, odwodnienie powierzchniowo w pas drogowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: 17.08.2022 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnickiSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08da73b9-c67e-e403-39e4-73000faf6d5b.pdf pdf 100.32 2022-08-01 15:00:16 Proceeding
SWZ rozdz. I-XXIV.pdf pdf 439.52 2022-08-01 15:00:19 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki.zip zip 325.02 2022-08-01 15:00:23 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna.zip zip 7774.8 2022-08-01 15:00:28 Proceeding
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt1.pdf pdf 166.13 2022-08-05 12:13:07 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 138.91 2022-08-17 13:35:34 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 150.87 2022-08-17 14:55:42 Public message

Announcements

2022-08-17 14:55 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z załączoną Informacją o wyborze oferty.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-08-17 13:35 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert załączoną do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2022-08-17 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 782.000,00 zł.
2022-08-05 12:13 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie w sprawie wyjaśnienia treści SWZ, załączoną do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 581