Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.6.2022 „Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice”

Zamówienia Publiczne
Gmina Włoszakowice
Deadlines:
Published : 22-07-2022 08:20:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 464.28 2022-07-22 08:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.42 2022-07-22 08:20:00 Proceeding
Załączniki od 1 do 7 SWZ.zip zip 157.82 2022-07-22 08:20:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.zip zip 224.99 2022-07-22 08:20:00 Proceeding
Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 1.pdf pdf 204.87 2022-07-27 14:07:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert (8 sierpień 2022r.).pdf pdf 225.02 2022-08-08 10:25:56 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 266.55 2022-08-09 15:32:20 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 54.88 2022-08-09 15:57:28 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.pdf pdf 221.78 2022-08-08 09:00:00 Public message

Announcements

2022-08-09 15:57 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania (unieważnienie).

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-09 15:32 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (9.08.2022r.)

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-08-08 10:25 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert (8 sierpień 2022r.)

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-08 09:00 Buyer message Zamawiający – Gmina Włoszakowice – informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 315 300,00 zł gross (słownie: trzysta piętnaście tysięcy trzysta złotych 00/100).

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-07-27 14:07 Zamówienia Publiczne Odpowiedź Zamawiającego na wniosek nr 1 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiając [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 642