Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 50/7/2022/ZO Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Nadrzecznej 1 w Kamiennej Górze

Deadlines:
Published : 22-07-2022 08:35:00
Placing offers : 01-08-2022 12:00:00
Offers opening : 01-08-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZO_Nadrzeczna 1_50-7_2022_ZO.pdf pdf 191.62 2022-07-22 08:35:00 Proceeding
2_ZO-wzór umowy.pdf pdf 150.31 2022-07-22 08:35:00 Proceeding
3-ZO-karta gwarancyjna.pdf pdf 129.87 2022-07-22 08:35:00 Proceeding
4_ZO_Nadrzeczna 1 PINB -przedmiar.pdf pdf 194.73 2022-07-22 08:35:00 Proceeding

Announcements

2022-08-02 09:19 Anna Wołyniec Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu braku ofert.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont elewacji budynku przy ul. Nadrzecznej 1 w Kamiennej Górze remont elewacji budynku 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3233 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Dwa miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin związania ofertą - 30 dni i biegnie od dnia otwarcia ofert. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Kosztorys ofertowy - Zamawiający wymaga złożenia szczegółowego kosztorysu ofertowego wraz z tabelą elementów scalonych. Attachment required (0)
6 Polisa OC - Zamawiający wymaga złożenia polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000zł. Attachment required (0)
7 Referencje - Zamawiający wymaga przedłożenia referencji lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w zakresie rozbiórki obiektów. Attachment required (0)
8 Okres gwarancji - Okres gwarancji - 36 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Udzielam" (0)
(0)

The number of page views: 373