Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ALGAWA/2/T/2022 Dostawa i leasing pojazdu dla GPU ALGAWA Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 20-07-2022 10:44:00
Placing offers : 29-07-2022 10:00:00
Offers opening : 29-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - dostawa i leasing pojazdu dla GPU ALGAWA Sp. z o.o..pdf pdf 700.15 2022-07-20 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 17.78 2022-07-20 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - opis wymagań technicznych.docx docx 29.28 2022-07-20 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot braku podstaw wykluczenia.docx docx 14.7 2022-07-20 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wykaz dostaw.docx docx 15.46 2022-07-20 10:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia do umowy.docx docx 22.08 2022-07-20 10:44:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.23 2022-07-20 11:29:46 Public message
F01 za I kwartał 2022.pdf pdf 85.84 2022-07-22 13:35:04 Public message
Bilans, rachunek zistków i strat za rok 2021.pdf pdf 1778.13 2022-07-22 13:35:04 Public message
Pytania.pdf pdf 450.93 2022-07-22 13:35:04 Public message
Pytania 2.pdf pdf 610.95 2022-07-26 09:33:44 Public message
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia do umowy — zmiana.docx docx 22.23 2022-07-26 10:04:51 Public message
Załącznik nr 2 - opis wymagań technicznych — zmiana.docx docx 29.37 2022-07-26 10:04:51 Public message
SWZ leasing - zmiana.pdf pdf 1000.33 2022-07-26 13:10:42 Public message
Pytania 3.pdf pdf 525.79 2022-07-26 15:35:25 Public message
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia do umowy — zmiana.docx docx 22.09 2022-07-26 15:38:55 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 27.94 2022-07-29 12:17:17 Public message
INF. O WYBORZE.pdf pdf 44.54 2022-08-26 11:11:42 Public message
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania.pdf pdf 66.28 2022-09-02 11:03:42 Public message

Announcements

2022-09-02 11:03 Aleksandra Wilińska Ogłoszenie o zakończeniu postępowania

Ogłoszenie o zakończ [...].pdf

2022-08-26 11:11 Aleksandra Wilińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INF. O WYBORZE.pdf

2022-07-29 12:17 Aleksandra Wilińska Informacja z otwarcia ofert - zestawienie

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-29 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie całości zamówienia to - 635.350,71
2022-07-26 15:38 Aleksandra Wilińska Zał. nr 5 - IPU

Załącznik nr 5 - Ist [...].docx

2022-07-26 15:35 Aleksandra Wilińska Odpowiedzi na pytania oferentów

Pytania 3.pdf

2022-07-26 13:10 Aleksandra Wilińska Zmiana SWZ - Rozdział XVI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w punkcie 13.

SWZ leasing - zmiana [...].pdf

2022-07-26 10:04 Aleksandra Wilińska Zmiana zał. nr 2 i zał. nr 5 zgodnie z odpowiedziami na pytania oferentów.

Załącznik nr 5 - Ist [...].docx

Załącznik nr 2 - opi [...].docx

2022-07-26 09:33 Aleksandra Wilińska Odpowiedzi na pytania oferentów.

Pytania 2.pdf

2022-07-22 13:35 Aleksandra Wilińska Odpowiedzi na pytania oferentów wraz z dokumentami

F01 za I kwartał 202 [...].pdf

Bilans, rachunek zis [...].pdf

Pytania.pdf

2022-07-20 11:29 Aleksandra Wilińska Ogłoszenie o przetargu

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 403