Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.13.22 Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 15-07-2022 09:28:00
Placing offers : 22-08-2022 10:00:00
Offers opening : 22-08-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.13.22_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 682.17 2022-07-15 09:28:00 Proceeding
251.13.22_Załączniki do SWZ.7z 7z 107.05 2022-07-15 09:28:04 Proceeding
SZP.251.13.22_SWZ.doc doc 239.5 2022-07-15 09:38:18 Proceeding
251.13.22__Pytania i odpowiedzi.7z 7z 195.95 2022-08-12 11:10:57 Public message
251.13.22_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 61 2022-08-22 12:19:30 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w pakietach.pdf pdf 2736.5 2022-10-07 11:00:49 Public message

Announcements

2022-10-07 11:00 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w pakietach.

Z poważaniem
Joanna Błażej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-22 12:19 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam informacje z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Joanna Błażej

251.13.22_Informacja [...].xls

2022-08-22 10:00 Buyer message Zamawiający na realizacje zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Pakiet nr 1 - 377,19 zł
Pakiet nr 2 - 393 424,77 zł
Pakiet nr 3 -83 402,52 zł
Pakiet nr 4 -195 260,85 zł
Pakiet nr 5 -22 958,38 zł
Pakiet nr 6 -126 340,18 zł
Pakiet nr 7 -35 513,19 zł
Pakiet nr 8 -33 759,88 zł
Pakiet nr 9 -217 744,82 zł
Pakiet nr 10 -51 738,29 zł
Pakiet nr 11 -70 763,89 zł
Pakiet nr 12 -8 356,93 zł
Pakiet nr 13 - 13 296,16 zł
Pakiet nr 14 -54 518,48 zł
Pakiet nr 15 - 63 939,45 zł
Pakiet nr 16 - 14 256,00 zł
Pakiet nr 17 - 107 894,16 zł
Pakiet nr 18 - 12 349,26 zł
Pakiet nr 19 - 92 562,88 zł
Pakiet nr 20 - 50 374,22 zł
Pakiet nr 21 - 8 459,64 zł
Pakiet nr 22 - 52 991,49 zł
Pakiet nr 23 - 646,92 zł
Pakiet nr 24 - 6 928,20 zł
Pakiet nr 25 - 2 543,27 zł
Pakiet nr 26 - 80 887,81 zł
Pakiet nr 27 - 8 542,89 zł
Pakiet nr 28 - 82 173,96 zł
Pakiet nr 29- 831,60 zł
Pakiet nr 30 - 34 214,40 zł
Pakiet nr 31 - 507,20 zł
Pakiet nr 32 - 14 220,36 zł
Pakiet nr 33 - 53 440,56 zł
Pakiet nr 34- 14 526,09 zł
Pakiet nr 35 - 3 681,07 zł
Pakiet nr 36 - 14 256,00 zł
Pakiet nr 37 - 3 823,57 zł
Pakiet nr 38 - 5 286,60 zł
Pakiet nr 39 - 15 706,81 zł
Pakiet nr 40 - 5 760,37 zł
Pakiet nr 41 - 1 893,38 zł
Pakiet nr 42 - 1 878,29 zł
Pakiet nr 43 - 2 484,00 zł
Pakiet nr 44 - 218,51 zł
Pakiet nr 45 - 78,57 zł
Pakiet nr 46 - 3 780,00 zł
2022-08-12 11:10 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w złączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi do postępowania oraz załączniki, które uległy zmianie.

Z poważaniem
Joanna Błażej

251.13.22__Pytania i [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1754