Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSiR/2/2022 Modernizacja Euroboiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Ceglanej 1 w Stargardzie.

Deadlines:
Published : 13-07-2022 22:03:00
Placing offers : 04-08-2022 12:00:00
Offers opening : 04-08-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na modernizację Euroboiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. przy ul. Ceglanej 1 w Stargardzie.

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.53 2022-07-13 22:03:00 Proceeding
3. SWZ.pdf pdf 234.37 2022-07-13 22:03:00 Proceeding
3a. SWZ ZAŁĄCZNIKI 1-5.docx docx 41.27 2022-07-13 22:03:00 Proceeding
3b. SWZ ZAŁĄCZNIK 6 PROJEKT UMOWY _1_.pdf pdf 155.58 2022-07-13 22:03:00 Proceeding
3c. SWZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.7z 7z 56393.14 2022-07-13 22:03:00 Proceeding
5. SWZ ZAŁĄCZNIKI 1 - 5 ZMIANA 26.07.2022.docx docx 40.34 2022-07-26 13:15:19 Public message
5. KOMUNIKAT 26.07.2022.pdf pdf 379.25 2022-07-26 13:15:19 Public message
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 58.89 2022-07-26 13:15:19 Public message
5. ODPOWIEDZI DO SWZ 26.07.2022.pdf pdf 642.13 2022-07-26 13:15:19 Public message
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.07.2022.pdf pdf 47.65 2022-07-27 11:44:01 Public message
8. KOMUNIKAT 28.07.2022.pdf pdf 135.61 2022-07-28 09:43:07 Public message
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.07.2022.pdf pdf 37.12 2022-07-28 09:43:07 Public message
8. SWZ ZAŁĄCZNIKI 1 - 5 ZMIANA 28.07.2022.docx docx 40.45 2022-07-28 09:43:07 Public message
14. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 83.79 2022-08-04 12:18:26 Public message
18a. Odrzucenie oferty SOLID STET.pdf pdf 888.85 2022-08-17 19:56:41 Public message
18b. Odrzucenie oferty SPORT TECHNOLOGIES.pdf pdf 883.53 2022-08-17 19:56:41 Public message
24. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 800.8 2022-08-23 20:29:19 Public message

Announcements

2022-08-23 20:29 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

24. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-08-17 19:56 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienia o odrzuceniu ofert Solid-Stet Sp. z o.o. Sp.k. oraz Sport Technologies Radosław Słaba.

18a. Odrzucenie ofer [...].pdf

18b. Odrzucenie ofer [...].pdf

2022-08-04 12:18 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

14. Informacja z ot [...].pdf

2022-08-04 12:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zadania dysponuje kwotą 1 720 000,00 zł brutto.
2022-07-28 09:43 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający prostuje treść komunikatu z dnia 26.07.2022 r. w zakresie zapisów rozdziału III ust. 3.1. SWZ, w związku z czym wprowadza się również zmianę terminu składania ofert na dzień 4 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.

8. KOMUNIKAT 28.07.2 [...].pdf

9. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

8. SWZ ZAŁĄCZNIKI 1 [...].docx

2022-07-27 11:44 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, stanowiące sprostowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 26 lipca 2022 r., w zakresie wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z komunikatem Zamawiającego z dnia 26 lipca 2022 r.

7. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2022-07-26 13:15 Małgorzata Kolasińska2 Zamawiający w załączeniu przekazuje komunikat w sprawie zmiany treści SWZ a w konsekwencji wprowadzonych zmian również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ze względu na wprowadzone zmiany, zmianie ulega również termin składania ofert.

Równocześnie zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania i wnioski jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

5. SWZ ZAŁĄCZNIKI 1 [...].docx

5. KOMUNIKAT 26.07.2 [...].pdf

6. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

5. ODPOWIEDZI DO SWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1625