Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 28/Z-36/PIiZ2022/PN/2022/D Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego nieużywanego oprogramowania SIEMENS NX

Deadlines:
Published : 12-07-2022 12:40:00
Placing offers : 20-07-2022 10:00:00
Offers opening : 20-07-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 418.04 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 32.36 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 191.25 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc doc 44 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 186.13 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc doc 40.5 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 177.73 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 49.5 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 166.46 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 42 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 162.1 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 44 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 162.36 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 124.91 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 48.5 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 175.87 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Ogłoszenie 12.07.22.pdf pdf 134.1 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Załącznik_nr8_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 97.37 2022-07-12 12:40:00 Proceeding
Informacja z otwarcia 20.07..22.doc doc 63 2022-07-20 10:50:35 Public message
Informacja o wyborze 26.07.pdf pdf 150.96 2022-07-26 14:18:38 Public message

Announcements

2022-07-26 14:18 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-20 10:50 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja z otwarci [...].doc

2022-07-20 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na zamówienie kwotę 224 475zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 349