Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.2022.7.1 Modernizacja pomieszczeń w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Szczecinku przy ul. Polnej 24

Deadlines:
Published : 11-07-2022 13:01:00
Placing offers : 27-07-2022 10:00:00
Offers opening : 27-07-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu_ZP_2022_7_1.pdf pdf 4820.54 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
SWZ_ZP_2022_7_1_WSPL_SP_ZOZ_Sz_nek.pdf pdf 14158.55 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAŁ NR 1 DO SWZ__formularz_oferty_WSPL_Sz_nek.pdf pdf 243.58 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAŁ NR 2_3_4_5 DO SWZ.pdf pdf 262.94 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAŁ NR 6 DO SWZ_umowa.pdf pdf 341.65 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAŁ NR 7 DO SWZ_wzor_zobowiazania_podmiotu_trzeciego.pdf pdf 167.09 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAŁ NR 8 DO SWZ SZKICE I RYSUNKI - REMONT POMIESZCZEN 2022 WSPL SZCZECINEK.pdf pdf 1083.42 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAŁ NR 9 DO SWZ ZAKRES RZECZOWY W BRANŻY BUDOWLANEJ REMONT POMIESZCZEŃ 2022 WSPL SZCZECINEK .pdf pdf 66.02 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAŁ NR 10 D0 SWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA -WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT..pdf pdf 960.46 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAŁ NR 11 DO SWZ PRZEDMIAR ROBÓT W BRANZY BUDOWLANEJ REMONT POMIESZCZEN 2022 WSPL SZCZECINEK ..pdf pdf 101.75 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAL NR 12 15 18 NORMA PRZEDMIAR ROBÓT PLIKI ATH.zip zip 20.9 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAŁ NR 13 DO SWZ ZAKRES RZECZOWY PRAC BRANZA SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ 2022 - WSPL SZCZECINEK .pdf pdf 51.93 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAŁ NR 14 DO SWZ STWIOR BRANŻA SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ 2022 WSPL SZCZECINEK.pdf pdf 465.83 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAŁ NR 15 DO SWZ PDF - PRZEDMIAR ROBÓT BRANZA SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ 2022 - WSPL SZCZECINEK .pdf pdf 55.15 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAŁ NR 16 DO SWZ OPIS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH REMONT POMIESZCZEŃ 2022 - WSPL SZCZECINEK.pdf pdf 9608.39 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAŁ NR 17 DO SWZ PDF ZESTAWIENIE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU REJESTRACJ; REMONT POM 2022 - WSPL SZCZE.pdf pdf 34.87 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAŁ NR 18 DO SWZ PDF PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA REMONT POMIESZCZEŃ 2022 - WSPL SZCZECINEK.pdf pdf 67.49 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
ZAŁ NR 19 DO SWZ RODO oświadczenie wykonawczy.pdf pdf 190.27 2022-07-11 13:01:00 Proceeding
Informacja_z_otwarcia_ofert_platforma_27_07_2022.pdf pdf 64.84 2022-07-27 13:40:49 Public message
Informacja_o_wyniku_postepowania_PZ.pdf pdf 744.22 2022-08-04 09:41:47 Public message

Announcements

2022-08-04 09:41 Piotr Sobczyk Informacja o wyniku postępowania

Informacja_o_wyniku_ [...].pdf

2022-07-27 13:40 Piotr Sobczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-07-27 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 300 000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 558