Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LBHP/03/2022 Dostawy odzieży roboczej i ochronnej

Marta Malarczyk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Legnica
Deadlines:
Published : 11-07-2022 11:49:00
Placing offers : 27-07-2022 09:50:00
Offers opening : 27-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da630f-fc20-a11a-7c18-240010243452 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 69.33 2022-07-11 11:49:00 Proceeding
SWZ +załączniki.pdf pdf 957.33 2022-07-11 11:49:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy.pdf pdf 146.04 2022-07-21 12:05:09 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy.pdf pdf 178.64 2022-07-21 13:14:13 Public message
08da6b1b-a57d-46c3-c280-e9000fe0ebdc-1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.62 2022-07-21 15:24:40 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia-.BES.pdf pdf 107.93 2022-07-27 10:22:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 146.74 2022-07-27 13:39:59 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf pdf 101.3 2022-09-14 11:30:10 Public message
08daadbd-2af0-645d-68dd-c0000fd78cbc ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 56.45 2022-10-14 13:00:36 Public message

Announcements

2022-10-14 13:00 Marta Malarczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

08daadbd-2af0-645d-6 [...].pdf

2022-09-14 11:30 Marta Malarczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-27 13:39 Marta Malarczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-27 10:22 Marta Malarczyk Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-07-21 15:24 Marta Malarczyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

08da6b1b-a57d-46c3-c [...].pdf

2022-07-21 13:14 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytania Wykonawcy

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-07-21 12:05 Marta Malarczyk Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 577