Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-45/22 Dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych - AE/ZP-27-45/22

Deadlines:
Published : 08-07-2022 10:35:00
Placing offers : 16-08-2022 09:00:00
Offers opening : 16-08-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

9. Załącznik Nr 6 - Wykaz pomp infuzyjnych stosowanych w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie oraz wykaz strzykawek wpisanych w menu pomp infuzyjnych w Pakiecie Nr 9  poz. 6, 7, 8

10. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu

11. Załącznik Nr 8 - Oświadczenie własne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 128.5 2022-07-08 10:35:00 Proceeding
Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 649.64 2022-07-08 10:35:00 Proceeding
SWZ.doc doc 352.5 2022-07-08 10:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 105.5 2022-07-08 10:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 2222.02 2022-07-08 10:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 127.76 2022-07-08 10:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 43.5 2022-07-08 10:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 42 2022-07-08 10:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 42.5 2022-07-08 10:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.xls xls 33 2022-07-08 10:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 49.5 2022-07-08 10:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 49 2022-07-08 10:35:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 4575.35 2022-07-15 11:14:59 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 572.27 2022-07-20 13:10:26 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.PDF PDF 1002.64 2022-07-29 12:56:19 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 4.PDF PDF 345.9 2022-07-29 14:09:40 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 5.pdf pdf 2151.22 2022-08-02 13:52:40 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 6.pdf pdf 4593.72 2022-08-08 14:27:49 Public message
Inf. o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 95.52 2022-08-16 09:48:38 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 2718.44 2022-08-16 14:38:38 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 5757.77 2022-10-03 14:45:38 Public message

Announcements

2022-10-03 14:45 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-14, 16, 18, 20-21, 23-30, 32-38 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w Pakietach Nr 15, 17, 19, 22, 31

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-08-16 14:38 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-08-16 09:48 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Inf. o kwocie jaką Z [...].pdf

2022-08-08 14:27 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 6

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-08-02 13:52 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 5

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-07-29 14:09 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 4

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-07-29 12:56 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-07-20 13:10 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-07-15 11:14 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2150