Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 13/WOG/D/Szkol./22 Dostawa artykułów administracyjno-biurowych, papierniczych, archiwizacyjnych, wyposażenia biurowego i kalendarzy na 2023 r. dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu ( 5 zadań).

Deadlines:
Published : 07-07-2022 15:01:00
Placing offers : 21-07-2022 10:00:00
Offers opening : 21-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.49 2022-07-07 15:01:00 Proceeding
13 wog 2022 swz.pdf pdf 7160.94 2022-07-07 15:01:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ.zip zip 462.88 2022-07-07 15:01:00 Proceeding
JAWNE_Wykaz czynności_2022_załącznik nr 2.docx docx 37.47 2022-07-08 12:18:52 Public message
13 wog 2022 wyjasnienia swz.pdf pdf 259.87 2022-07-12 14:51:26 Public message
13 wog 2022 wyjasnienie 2 swz.pdf pdf 453.59 2022-07-14 13:36:00 Public message
13wog informacja.pdf pdf 1232.68 2022-07-21 14:19:59 Public message
zad.1 strona.pdf pdf 559.59 2022-08-09 13:51:41 Public message
zad. 2 strona.pdf pdf 385.96 2022-08-09 13:52:19 Public message
zad.3 strona.pdf pdf 556.7 2022-08-09 13:52:44 Public message
zad.4 strona.pdf pdf 714.38 2022-08-09 13:53:03 Public message
zad.5 strona.pdf pdf 566.91 2022-08-09 13:53:25 Public message

Announcements

2022-08-09 13:53 Wioletta Jabłońska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 5

zad.5 strona.pdf

2022-08-09 13:53 Wioletta Jabłońska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 4

zad.4 strona.pdf

2022-08-09 13:52 Wioletta Jabłońska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 3

zad.3 strona.pdf

2022-08-09 13:52 Wioletta Jabłońska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2

zad. 2 strona.pdf

2022-08-09 13:51 Wioletta Jabłońska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1

zad.1 strona.pdf

2022-07-21 14:19 Wioletta Jabłońska Informacja z otwarcia ofert

13wog informacja.pdf

2022-07-21 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia *) kwotę 285.214,58 zł, w tym:
Zadanie nr 1: 107.131,49zł
Zadanie nr 2: 92.530,24zł
Zadanie nr 3: 17.856,16zł
Zadanie nr 4: 21.042,99zł
Zadanie nr 5: 46.653,70zł
2022-07-14 13:36 Barbara Szczechowicz Wyjaśnienie treści SWZ 2

13 wog 2022 wyjasnie [...].pdf

2022-07-12 14:51 Barbara Szczechowicz Wyjaśnienie treści SWZ.

13 wog 2022 wyjasnie [...].pdf

2022-07-08 12:18 Barbara Szczechowicz Wykaz czynności w trakcie realizacji zamówienia

JAWNE_Wykaz czynnośc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 487