Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.14.22 Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 07-07-2022 12:45:00
Placing offers : 18-07-2022 10:00:00
Offers opening : 18-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.14.22_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 169.31 2022-07-07 12:45:00 Proceeding
SZP.251.14.22_SWZ.doc doc 156 2022-07-07 12:45:00 Proceeding
SZP.251.14.22_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 70.5 2022-07-07 12:45:00 Proceeding
SZP.251.14.22_Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 60.5 2022-07-07 12:45:00 Proceeding
SZP.251.14.22_Załącznik nr 3 do SWZ - Udostepnienie zasobów.docx docx 18.56 2022-07-07 12:45:00 Proceeding
SZP.251.14.22_Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 46.5 2022-07-07 12:45:00 Proceeding
SZP.251.14.22_Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.doc doc 88.5 2022-07-07 12:45:00 Proceeding
SZP.251.14.22_Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 47 2022-07-07 12:45:00 Proceeding
SZP.251.14.22_Załącznik nr 1A do SWZ - formularz cenowy.xls xls 133.5 2022-07-07 12:59:35 Proceeding
przechowanie.doc doc 41.5 2022-07-14 11:04:50 Public message
SZP.251.14.22_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 184 2022-07-14 11:04:50 Public message
umowa udostępnienia wzór-1.doc doc 36.5 2022-07-14 11:04:50 Public message
251.14.22_Informacja z otwarcia ofert publ.xls xls 32 2022-07-18 11:14:49 Public message
251.14.22_Wynik.doc doc 88.5 2022-07-25 14:05:49 Public message

Announcements

2022-07-25 14:05 Katarzyna Szczepańska Witam serdecznie.
W załączeniu wysyłam Wynik do postępowania SZP.251.14.22 Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Dziękuję za udział w niniejszym postępowaniu.
z poważaniem
Katarzyna Szczepańska

251.14.22_Wynik.doc

2022-07-18 11:14 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.14.22_Informacja [...].xls

2022-07-18 10:00 Buyer message Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Pakiet nr 1 - Endoprotezy cementowane stawu biodrowego z głową bipolarną: 68 904,00 zł
Pakiet nr 2 - Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe z krótkim trzpieniem: 254 232,00 zł
Pakiet nr 3 – Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe: 220 077,00 zł
Pakiet nr 4 - Endoprotezy stawu kolanowego: 267 894,00 zł
Pakiet nr 5 – Cement kostny: 25 660,80 zł
Pakiet nr 6 - System do mocowania przeszczepów więzadła krzyżowego przedniego: 36 092,63 zł
Pakiet nr 7 – Wyroby ortopedyczne: 156 649,68 zł
SUMA: 1 029 510,11 zł
2022-07-14 11:04 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu pytania jakie napłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

przechowanie.doc

SZP.251.14.22_Pytani [...].doc

umowa udostępnienia [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 515