Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.21.2022 „Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Białkowie z odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła, Gmina Lubsko”

Deadlines:
Published : 07-07-2022 22:21:00
Placing offers : 25-07-2022 10:00:00
Offers opening : 25-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał Nr 11 do SWZ - poddasze-stan obecny.zip zip 36869.41 2022-07-07 22:21:00 Proceeding
Zał. nr 11 do SWZ - elewacja - stan obecny.zip zip 70281.82 2022-07-07 22:21:00 Proceeding
Zał. nr 11 do SWZ - parter - stan obecny.zip zip 57648.21 2022-07-07 22:21:00 Proceeding
Zał. Nr 11 do SWZ - piwnica - stan obecny.zip zip 27932.57 2022-07-07 22:21:00 Proceeding
zał. Nr 11 do SWZ - strych - stan obecny.zip zip 22210.68 2022-07-07 22:21:00 Proceeding
Załacznik-04-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 639.75 2022-07-07 22:21:00 Proceeding
SWZ - pompa Białków.pdf pdf 2021.93 2022-07-07 22:21:00 Proceeding
Załączniki do Edycji do SWZ- 1-3, 5-9.zip zip 118.5 2022-07-07 22:21:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - PFU.zip zip 1173.78 2022-07-07 22:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - pompa Białków.pdf pdf 108.09 2022-07-07 22:21:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 275.24 2022-07-25 19:18:22 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -pompy ciepła Białków.pdf pdf 349.04 2022-08-16 11:11:38 Public message

Announcements

2022-08-16 11:11 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2022-07-25 19:18 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-25 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia: 200 000 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 422