Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FP/ZP/2/2022 Kompleksowy remont sceny, tj. posadzki drewnianej Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie przy ul. Chopina 30

Deadlines:
Published : 01-07-2022 12:16:00
Placing offers : 19-07-2022 11:00:00
Offers opening : 19-07-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Część A SWZ scena_01 07 2022.pdf pdf 404.32 2022-07-01 12:16:00 Proceeding
Część B SWZ 01 07 2022 Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 5865.19 2022-07-01 12:16:00 Proceeding
Część C SWZ Projektowane postanowienia umowy_01072022.pdf pdf 255.02 2022-07-01 12:16:00 Proceeding
WZOR_ZAL._NR_1_DO_SWZ_01072022.DOCX DOCX 27.6 2022-07-01 12:16:00 Proceeding
WZOR_ZAL._NR_2_DO_SWZ_01072022.DOCX DOCX 23.7 2022-07-01 12:16:00 Proceeding
WZOR_ZAL._NR_3_DO_SWZ_01072022.DOC DOC 35.5 2022-07-01 12:16:00 Proceeding
WZOR_ZAL._NR_4_DO_SWZ_01072022.DOC DOC 43.5 2022-07-01 12:16:00 Proceeding
Część_D_SWZ_-_FORMULARZ_OFERTY_01072022.DOC DOC 66.5 2022-07-01 12:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 01072022.pdf pdf 123.9 2022-07-01 12:16:00 Proceeding
Informacja o kwocie..pdf pdf 412.19 2022-07-19 11:04:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 492.43 2022-07-19 12:13:03 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty s 26 07 2022.pdf pdf 596.24 2022-07-26 14:39:40 Public message

Announcements

2022-07-26 14:39 Barbara Ziaja Dzień dobry,
Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie w załączeniu przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Kompleksowy remont sceny tj. posadzki drewnianej Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie przy ul. Chopina 30" o numerze sprawy: FP/ZP/2/2022.

Barbara Ziaja

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-19 12:13 Barbara Ziaja Dzień dobry

Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert w postępowaniu na "Kompleksowy remont sceny tj. posadzki drewnianej Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej przy ul. Chopina 30" - nr sprawy FP/ZP/2/2022.

Barbara Ziaja

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-19 11:04 Barbara Ziaja Dzień dobry,

Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie w załączeniu przesyła informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. "Kompleksowy remont sceny, tj. posadzki drewnianej Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej przy ul. Chopina 30" o numerze sprawy FP/ZP/2/2022.

Barbara Ziaja

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 581