Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.271.5.2022 Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1 – etap III

Agata Pasterkiewicz
Gmina Gostyń
Deadlines:
Published : 29-06-2022 13:04:00
Placing offers : 14-07-2022 10:00:00
Offers opening : 14-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.29 2022-06-29 13:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 239.94 2022-06-29 13:04:00 Proceeding
zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia.doc doc 42.5 2022-06-29 13:04:00 Proceeding
zał. 3 Formularz ofertowy.doc doc 54.5 2022-06-29 13:04:00 Proceeding
zał. 4 Wykaz robót budowlanych.doc doc 46 2022-06-29 13:04:00 Proceeding
zał. 5 Umowa z wykonawca projekt.pdf pdf 395.41 2022-06-29 13:04:00 Proceeding
zał. 1 Dokumentacja.7z 7z 116570.05 2022-06-29 13:04:00 Proceeding
zał. 6 Wykaz osób.doc doc 47 2022-06-29 13:04:00 Proceeding
zał. 7 Zobowiązanie.doc doc 44 2022-06-29 13:04:00 Proceeding
zał. 8 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 46.5 2022-06-29 13:04:00 Proceeding
zał. 1 do SWZ Dokumentacja.7z 7z 117711.7 2022-06-30 09:28:45 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 535.77 2022-07-07 12:49:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 39.67 2022-07-07 13:07:19 Public message

Announcements

2022-07-14 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następujące kwoty:
Część 1 postępowania: 450.000,00 zł,
Część 2 postępowania: 80.000,00 zł.
2022-07-07 13:07 Marta Szymańska Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-07-07 12:49 Marta Szymańska Pytania i odpowiedzi do postępowania

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-06-30 09:28 Marta Szymańska Aktualny załącznik nr 1 do SWZ Dokumentacja

zał. 1 do SWZ Dokume [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 453