Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.2.2022 Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” dla Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach, z podziałem na części: 1)Dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego 2)Dostawa sprzętu i wyposażenia do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku 3)Dostawa wyposażenia stanowisk technicznych

Katarzyna Robotnikowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 27-06-2022 16:24:00
Placing offers : 08-07-2022 14:00:00
Offers opening : 08-07-2022 14:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Szkołę Podstawową im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 pzp

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2586.45 2022-06-27 16:24:00 Proceeding
SWZ 271.2.2022.zip zip 154.4 2022-06-27 16:24:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 01.07.2022 r.zip zip 1770.02 2022-07-01 19:02:50 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 04.07.2022 r.zip zip 745.16 2022-07-04 15:52:23 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 05.07.2022 r.zip zip 80.88 2022-07-05 16:11:55 Public message
Ważność oferty.pdf pdf 528.79 2022-07-06 09:03:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.07.2022 r.zip zip 434.06 2022-07-08 16:13:04 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty.zip zip 1111.82 2022-07-15 14:19:34 Public message

Announcements

2022-07-15 14:19 Katarzyna Mazur-Skoczylas Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty z dnia 15.07.2022 r.

Zawiadomienie o wybo [...].zip

2022-07-08 16:13 Katarzyna Robotnikowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.07.2022 r.

Informacja z otwarci [...].zip

2022-07-08 14:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 250 000,00 zł brutto, w tym: 1) dla części 1: 160 000,00 zł brutto, 2) dla części 2: 70 000,00 zł brutto, 3) dla części 3: 20 000,00 zł brutto.
2022-07-06 09:03 Katarzyna Mazur-Skoczylas Nr sprawy: 271.2.2022 Białe Błota, dnia 06.07.2022 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” dla Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach, z podziałem na części:
1) Dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego*
2) Dostawa sprzętu i wyposażenia do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku*
3) Dostawa wyposażenia stanowisk technicznych*


W dniach 04.07.2022 r. oraz 05.07.2022 r., Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach, zamieściła na platformie zakupowej oraz swoje stronie internetowej wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia wraz z ujednoliconymi dokumentami, obejmującymi m.in. ujednolicony formularz ofertowy oraz ujednolicony wzór Umowy w ww. postępowaniu.
Natomiast w dniu 04.07.2022 r. oraz 05.07.2022 r., za pośrednictwem formularza dostępnego
na platformie zakupowej zostały złożone dwie oferty.
Specyfika działania platformy zakupowej powoduje brak możliwości uzyskania danych Wykonawcy, który złożył ofertę, do momentu jej otwarcia.
W związku z powyższym, Zamawiający prosi Wykonawców, którzy złożyli ofertę we wskazanych wyżej terminach, do podjęcia czynności w celu wycofania/zmiany złożonych ofert.
Brak czynności w ww. zakresie potraktowany zostanie jako podtrzymanie oferty oraz powodować będzie zastosowanie zapisów SWZ oraz odpowiednich przepisów ustawy Pzp.

Ważność oferty.pdf

2022-07-05 16:11 Katarzyna Robotnikowska Zmiana treści SWZ z dnia 05.07.2022 r. ***UWAGA***Ujednolicony formularz ofertowy, Opis przedmiotu zamówienia dla części 2***

Zmiana treści SWZ z [...].zip

2022-07-04 15:52 Katarzyna Mazur-Skoczylas Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 04.07.2022 r. ***UWAGA***Zmiana terminu składania i otwarcia ofert***Ujednolicony formularz ofertowy, Opis przedmiotu zamówienia dla części 2, projekt umowy***

Wyjaśnienia i zmiana [...].zip

2022-07-01 19:02 Katarzyna Robotnikowska Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 01.07.2022 r.
***Ujednolicony Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 3***

Wyjaśnienia treści S [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1125