Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 23/Z-16/PIiZ2022/PN/2022/D Dostawa do siedziby Zamawiającego oscyloskopu wielokanałowego 5 GHz

Deadlines:
Published : 27-06-2022 14:31:00
Placing offers : 05-07-2022 10:00:00
Offers opening : 05-07-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja przetargowa.zip zip 2069.22 2022-06-27 14:31:00 Proceeding
Ogloszenie 27.06.pdf pdf 135.85 2022-06-27 14:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia 01.07.22.pdf pdf 34.1 2022-07-01 14:12:27 Public message
Wyjaśnienie i zmiana tresci SWZ 01.07.22.pdf pdf 502.03 2022-07-01 14:12:27 Public message
Informacja z otwarcia 05.07.22.pdf pdf 133.68 2022-07-05 12:21:21 Public message
Informacja o wyborze oferty 12.07.pdf pdf 154.81 2022-07-12 10:57:54 Public message

Announcements

2022-07-12 10:57 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-05 12:21 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-05 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 172200 zł brutto
2022-07-01 14:12 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu wyjaśnienie i zmiana treści SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Ogłoszenie o zmainie [...].pdf

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 324